VERZUIMBEGELEIDING
VAN OZD arbo

1. VERZUIMBEGELEIDING

Onze arbodienst gaat verder dan alleen de begeleiding van een zieke werknemer.

2. CASEMANAGEMENT

Bij casemanagement gaat het om coördinatie, organisatie en regie.

3. BEDRIJFSARTS

De werknemer toegang bieden tot een bedrijfsarts is een verplicht onderdeel in het kader van verzuim.

VERZUIMBEGELEIDING OZD arbo

Een werkgever moet een zieke werknemer begeleiden tijdens zijn ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit is in diverse wetten geregeld zoals Burgerlijk Wetboek (BW) maar bovenal samengevoegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet bestaat uit een aantal wetten en regelingen waarvan de Regeling Procesgang 1e en 2e jaar de belangrijkste is. Deze regeling geeft het stappenplan aan waar een werkgever in ieder geval rekening mee moet houden. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

  • Uiterlijk 6e week; afspraak bedrijfsarts voor probleemanalyse (PA)
  • Uiterlijk 8e week; werkgever en werknemer stellen plan van aanpak (PvA)
  • Elke 6 weken een evaluatie op PvA
  • Uiterlijk 42e week; melding langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV
  • Uiterlijk 52e week; verplichte eerstejaarsevaluatie
  • Uiterlijk 58e week; inzet 2e spoor (zie Re-integratie tweede spoor)
  • Uiterlijk 93e week; WIA aanvraag bij UWV

Na 104 weken eindigt de zogenaamde wachtperiode en is de werknemer gekeurd door het UWV. Voor de verzuimbegeleiding werkt OZD arbo samen met diverse bedrijfsartsen.

CASEMANAGEMENTOZD arbo

Naast verzuimbegeleiding kan OZD arbo ook het casemanagement verzorgen. Een casemanager is de regisseur van een verzuimdossier en probeert ook tussen de verplichte stappen uit de WVP de werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en daarmee het dossier te bekorten.

Als regisseur heeft de casemanager regelmatig contact met de werknemer en geeft hiervan een terugkoppeling aan de werkgever. Verder adviseert de casemanager gericht om interventies in te zetten in het dossier en heeft hiervoor een eigen netwerk.

Dit netwerk bestaat uit arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten, arbeids- en organisatiepsychologen.

Een goede casemanager bewaakt niet alleen de voortgang van het tijdspad naar 104e week, maar ondersteunt actief de werkgever en werknemer om het dossier zo kort mogelijk te houden.

BEDRIJFSARTS OZD arbo

Een werkgever is verplicht in het kader van verzuim om de werknemer toegang te bieden tot een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is de belangrijkste spil in een verzuimdossier omdat alleen een bedrijfsarts een medisch oordeel mag geven over het verzuim van een werknemer.

Hiermee is de bedrijfsarts één van de vier kerndeskundigen voor een arbodienst.

OZD arbo maakt gebruik van de diensten van diverse bedrijfsartsen. Met deze professionals zijn er korte lijnen waardoor er snel geschakeld kan worden. Ook vindt er overleg plaats bij complexe verzuimdossier over de juiste vervolgstappen.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

WELKE VORM VAN VERZUIMBEGELEIDING
PAST HET BESTE BIJ JE ORGANISATIE?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD arbo: partner in verzuim en inkomen!