ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK
VAN OZD arbo

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK OZD arbo

Bij een langdurig verzuim moet gekeken worden naar de mogelijkheden van de werknemer. Daarbij wordt op basis van een onderzoek gekeken naar de belasting van diverse functies en de belastbaarheid van de werknemer. Uitgangspunt is of er passende arbeid binnen de eigen organisatie is

Omdat geen werknemer gelijk is, is ook geen traject gelijk. Wel komen alle bovenstaande aspecten, en meer, aan de orde in een tweede spoortraject. Alleen de intensiteit verschilt per werknemer en per onderdeel. OZD arbo ondersteunt op je re-integratie tweede spoor met vaste en voorspelbare tarieven. Je weet dat je verzekerd bent van een goede en deskundige begeleiding, waarmee je tevens voldoet aan de eisen die de wet Verbetering Poortwachter aan je stelt.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK
VAN OZD arbo

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD arbo: partner in verzuim en inkomen!