PAGO PMO
VAN OZD arbo

PAGO PMO OZD arbo

Voor bepaalde risico’s uit de RI&E bestaat een wettelijke verplichting om de werknemers een periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek aan te bieden. Naar wens van de organisatie kan dit onderzoek worden uitgebreid naar een preventief medisch onderzoek. OZD Arbo helpt mee bij de implementatie van deze PAGO-cyclus.

Omdat geen werknemer gelijk is, is ook geen traject gelijk. Wel komen alle bovenstaande aspecten, en meer, aan de orde in een tweede spoortraject. Alleen de intensiteit verschilt per werknemer en per onderdeel. OZD arbo ondersteunt op je re-integratie tweede spoor met vaste en voorspelbare tarieven. Je weet dat je verzekerd bent van een goede en deskundige begeleiding, waarmee je tevens voldoet aan de eisen die de wet Verbetering Poortwachter aan je stelt.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

PAGO PMO
VAN OZD arbo

Gezondheidsonderzoek uitbreiden naar een preventief medisch onderzoek.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD arbo: partner in verzuim en inkomen!