RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR
VAN OZD arbo

RE-INTEGRATIE 2E SPOOROZD arbo

Wanneer je te maken hebt met een werknemer die langdurig ziek is, kun je te maken krijgen met het zogenaamde re-integratie tweede spoor. Dit traject wordt ingezet na – en op advies van een arbeidsdeskundig onderzoek. De conclusie is dan getrokken dat de terugkeer van de werknemer bij de eigen werkgever niet mogelijk is. De reden daarvoor kan heel divers zijn, kan te maken hebben met de (toekomstige) mogelijkheden van de werknemer, de situatie bij de werkgever of een combinatie van beiden.

RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR INZETTEN

Het inzetten van een tweede spoortraject is voor het UWV een belangrijke voorwaarde in bijna alle situaties dat een werknemer 104 weken ziek is en uit stroomt naar de WIA. Een tweede spoortraject wordt ingezet om de dan zieke werknemer te ondersteunen in te zoeken naar werk buiten de eigen werkgever. Daarbij komen veel verschillend aspecten aan de orde als:

 •  Intake met werkgever en werknemer;
 •  Bestuderen van arbeidsdeskundig rapport en andere relevante informatie;
 • Rouwverwerking omdat een afscheid uitgesproken wordt;
 • Verschillende manieren om zicht te krijgen op eigen kwaliteiten en competenties;
 • Beroepenoriëntatie;
 • Verkennen van de arbeidsmarkt;
 • Maken van een CV, sollicitatiebrief;
 • In kaart brengen en activeren van netwerk;
 • Mogelijkheden van proefplaatsingen onderzoeken en uitvoeren;
 • Trainen sollicitatiegesprekken;
 • Onderhandelen met mogelijk nieuwe werkgevers;
 •  Nazorg

Omdat geen werknemer gelijk is, is ook geen traject gelijk. Wel komen alle bovenstaande aspecten, en meer, aan de orde in een tweede spoortraject. Alleen de intensiteit verschilt per werknemer en per onderdeel. OZD arbo ondersteunt op je re-integratie tweede spoor met vaste en voorspelbare tarieven. Je weet dat je verzekerd bent van een goede en deskundige begeleiding, waarmee je tevens voldoet aan de eisen die de wet Verbetering Poortwachter aan je stelt.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

EEN 2e SPOOR TRAJECT
DIE SLAAGT?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD arbo: partner in verzuim en inkomen!