CASEMANAGEMENT
VAN OZD arbo

CASEMANAGEMENT OZD arbo

Onze arbodienst gaat verder dan alleen de begeleiding van een zieke werknemer. Bij case management gaat het om coördinatie, organisatie en regie. Daarbij bieden we de werknemer toegang tot een bedrijfsarts en de werkgever de ondersteuning van een arbeidsdeskundige.

Omdat geen werknemer gelijk is, is ook geen traject gelijk. Wel komen alle bovenstaande aspecten, en meer, aan de orde in een tweede spoortraject. Alleen de intensiteit verschilt per werknemer en per onderdeel. OZD arbo ondersteunt op je re-integratie tweede spoor met vaste en voorspelbare tarieven. Je weet dat je verzekerd bent van een goede en deskundige begeleiding, waarmee je tevens voldoet aan de eisen die de wet Verbetering Poortwachter aan je stelt.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

CASEMANAGEMENT
VAN OZD arbo

Coördinatie, organisatie en regie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD arbo: partner in verzuim en inkomen!